Trainings materiaal

Oriëntatiemodules voor nieuwe bisschoppen en ringpresidenten

training voor nieuwe leiders